PHÒNG PREMIUM STANDARD

  • Diện tích: 32m2
  • Giá phòng: 890,000 VNĐ/Đêm
View Details

PHÒNG STANDARD

  • Diện tích: 32m2
  • Giá phòng: 890,000 VNĐ/Đêm
View Details

PHÒNG SUPERIOR

  • Diện tích: 38m2
  • Giá phòng: 1,080,000 VNĐ/Đêm
View Details

PHÒNG SUITE

  • Diện tích:73m2
  • Giá phòng: 1,340,000 VNĐ/Đêm
View Details
https://ttdown.info/